Trainingen

Training en intervisie waarborgen de kwaliteit van uw team

Veranderen valt lang niet altijd mee en vraagt om fundamentele verandering in mindset.

Werkelijk waarborgen van kwaliteit met duurzaam resultaat vraagt om goede begeleiding en training. Zinterim is ook uw partner als het om scholing van kwaliteitsverpleegkundigen gaat. Zij helpt u processen en kwaliteit op een bedrijfskundige manier te verbeteren en die kwaliteit te behouden. Dat kan op projectmatige basis, maar ook als eenmalige interventie.

Maatwerk
Zinterim onderzoekt specifiek voor uw case welke componenten de training dient te bevatten. Op basis van een projectplan en een kostenbatenanalyse worden keuzes voor een trainingstraject gemaakt. Het opzetten van intervisiegroepen ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsteams. Het helpt te leren van – en met collega’s.

Weten wat Zinterim uw team te bieden heeft? Laat hier uw bericht achter.