De beste zorg? Een kwestie van vertrouwen

De beste zorg? Een kwestie van vertrouwen

Een groot deel van je leven ben je aan het werk. Daarom kun je maar beter gelukkig zijn met wat je doet en iedere dag met plezier naar je werk gaan. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Voor sommige werknemers is werkgeluk ver te zoeken. Ook in de zorgsector. En dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van de geleverde zorg.

Werkgeluk volgens het PERK-model

In de zorg heb je met mensen te maken. Het geluk dat je uitstraalt geef je door. Werkgeluk ervaren is daarom naar mijn mening een vereiste als je werkt in de zorg. Maar hoe bereik je dat? Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de ervaring van werkgeluk. Deze hebben geleid tot verschillende modellen over factoren die werkgeluk zouden moeten bevorderen. Een van de modellen waar ik me deels in kan vinden is het PERK-model. Dit model beschrijft vier pijlers die ons werkgeluk vormen: Purpose, Engagement, Resilience en Kindness. Simpelweg gezegd komt het erop neer dat je werkgeluk ervaart wanneer je:

 • werkzaamheden doet waaraan je zelf veel waarde hecht;
 • een hoge mate van betrokkenheid ervaart bij je werk;
 • weet om te gaan met tegenvallers op je werk of kritiek van collega’s;
 • respectvol omgaat met collega’s.

Patiënt, verpleegkundige en organisatie: een driekhoekseenheid

Als zorgmanager ga ik een stapje verder dan dit PERK-model. Goed personeelsbeleid, aandacht voor de mens en een passend salaris zijn volgens mij basisvoorwaarden voor een gelukkige werknemer. Maar om de beste zorg te kunnen leveren, is een gezonde werkomgeving een vereiste. Dat is waar ik in de praktijk met mijn teams altijd naar streef. Dat doe ik met behulp van de Maslovpyramide. Zo werken we iedere dag aan een zo veilig en vertrouwd mogelijke werkcultuur. Een cultuur waarin zowel de patiënten als de verpleegkundigen en de organisatie niet uit het oog worden verloren. Want deze driehoekseenheid (Patient-Verpleegkundige-Organisatie) bepaalt de kwaliteit van de zorg.

Excellente zorg leveren

Hoe dat dan precies werkt? De beste zorg bereiken met deze driehoekseenheid? Daarvoor refereer ik naar het handboek Excellente zorg. Een wetenschappelijk onderbouwd handboek waarin voor iedere eenheid (Patiënt-Verpleegkundige-Organisatie) kenmerken worden genoemd om excellente zorg te bereiken. Ik richt me nu even op de verpleegkundige, de medewerker. Wanneer de volgende acht kenmerken op orde zijn, ervaren verpleegkundigen volgens het handboek het meeste werkgeluk:

 • Werken met vakbekwame collega’s
 • Een goede relatie met artsen, op voet van gelijkwaardigheid
 • Autonomie
 • Support van de directe leidinggevende
 • Zeggenschap over de beroepsuitoefening
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Voldoende personeel/collega’s
 • Een patiëntgerichte zorgcultuur

De magneetfunctie van een vertrouwenscultuur

Makkelijker gezegd dan gedaan, denk je waarschijnlijk. Natuurlijk begrijp ik ook dat het niet altijd makkelijk is om als organisatie aan al deze kenmerken te voldoen. Vertrouwen kweken is mijns inziens het allereerste begin voor het leveren van de beste zorg. Want in vertrouwen kan alles besproken worden. Mijn team komt daardoor stukje bij beetje dichterbij een cultuur waarin rust, orde en regelmaat heerst. Mede dankzij het combineren van de pijlers van het model van Belbin met de kenmerken van het handboek Excellente zorg. Deze cultuur heeft een magneetfunctie. Medewerkers die zich thuis voelen in een organisatie stralen dat uit. De neuzen dezelfde kant op. Een positieve vibe voor patiënten, organisatie én mogelijke nieuwe medewerkers.

Comments are closed