Over Zinterim

U wilt de kwaliteit binnen uw zorgorganisatie verbeteren

Besparing in de zorg is mogelijk. Niet ten koste van kwaliteit, maar juist door kwaliteit te verbeteren. Zinterim biedt de helpende hand door zorginstellingen daarbij te ondersteunen. Zinterim helpt zorgpersoneel talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten door teamleden optimaal in kun kracht te zetten.

Het bieden van kwaliteit in de zorg begint bij een gezond team. Medewerkers binnen een team functioneren pas goed als zij zich  veilig voelen en erkenning en waardering krijgen. Een team is er bij gebaat dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt om de kernwaarden van de organisatie waar te maken. Dit lukt pas goed als in de relatie met de leiding voldoende geloofwaardigheid en vertrouwen aanwezig zijn.

Hoe doet Zinterim dat?

Aan de hand van 1 op 1-gesprekken met teamleden analyseert Zinterim de actuele situatie. Het stellen van de juiste vragen ‘Wat gaan we anders doen?’, ‘Waar denken we tegenaan te lopen?’ en ‘Waar ontstaat weerstand?’ levert concrete informatie op om direct mee aan de slag te gaan. Door medewerkers bewust maken van eigen gedragspatronen binnen het team, verbetert de groepsdynamiek. Tijdens individuele coaching trajecten worden reflectiedoelen en inhoudelijke kwaliteitsinitiatieven vastgesteld. Het is belangrijk dat teamleden ruimte krijgen en maken voor reflectie, zodat zij bewust kunnen kiezen voor effectief gedrag. Zinterim zet hierbij reflectiesystemen in gebaseerd op bewezen verandermanagementmodellen. Training en intervisie inspireren het team vervolgens om continu bezig te zijn met de nieuwe manier van werken.

Zinterim straalt samenwerking, zingeving, zin-hebben en positiviteit uit!