Zorgorganisaties, wat is jullie missie en visie?

Zorgorganisaties, wat is jullie missie en visie?

De gezondheidszorg in Nederland is goed georganiseerd. Of soms zelfs te overgeorganiseerd? Iedere Nederlandse zorgorganisatie heeft heldere beleidsregels, een eigen cultuur en een duidelijke missie en visie op zorg. Duidelijk. En dus voor zowel medewerker als cliënt helderheid. Toch?

Onrust in zorgorganisaties

Niets is minder waar. Er heerst nog steeds een personeelstekort, de werkdruk is hoog en er zijn wachttijden. De onrust in veel zorgorganisaties is voelbaar. Teams die niet tot samenwerken komen of oudere medewerkers die zich ondergewaardeerd voelen. Ik denk dat een helder uitgedragen missie en visie deels oplossing kunnen bieden. Dat vond ik uit tijdens vrijwilligerswerk in een ziekenhuis op de Filipijnen. Ja, echt! Ook al is de zorg daar nog lang niet zo ver ontwikkeld als bij ons, de spirit van de medewerkers was te benijden.

Meekijken in Narra

Twee weken lang keek ik mee in het hospitaal in Narra. Dit ziekenhuis roeit met de riemen die het heeft. De missie en visie van de organisatie op zorg waren echter voor iedereen duidelijk. Sterker nog, ze hingen levensgroot aan de muur. Iedereen, zowel medewerkers als cliënten, kon het iedere dag lezen. Er stond beschreven hoe er in het ziekenhuis wordt gewerkt en welke prioriteiten er heersen. Het resultaat: iedereen weet waar hij of zij aan toe is en wat er van hem of haar wordt verwacht. Dit zorgde voor rust.

Solliciteren op functie of op organisatie?

Ik ben ervan overtuigd dat het zichtbaar maken van missie en visie ook hier in Nederland werkt. Medewerkers die precies weten wat er van ze wordt verwacht en welke prioriteiten er zijn, presteren beter. Toch solliciteren veel medewerkers in de zorg veelal op een bepaalde functie. Bijvoorbeeld helpende, verzorgende of verpleegkundige. Bij welke organisatie ze dan komen te werken? Maakt dat uit? Jazeker! De meeste medewerkers verlaten hun baan namelijk vanwege het feit dat de organisatie niet bij ze past.

De neuzen dezelfde kant op

Managers in de zorg zouden daar rekening mee moeten houden. Bij het aannemen van mensen kijk ik niet alleen naar hun capaciteiten. Ik vraag ze ook naar hun verwachtingen van de organisatie, hun normen en waarden en hoe ze de zorg het liefst zien. Juist in deze krapte op de huidige markt, is het belangrijk dat je een organisatie vindt waarin je je thuis voelt. En dat organisaties mensen aan zich weten te binden die de neus dezelfde kant op hebben staan. Wellicht is het zichtbaar uitdragen van missie en visie ook voor jouw organisatie een stap op de goede weg?

Comments are closed