Management en Kwaliteit

Succesvolle verandering van kwaliteit in de zorg

Door optimalisatie van teams, processen en zorginnovatie, helpt Zinterim de kwaliteit te verbeteren binnen uw zorgorganisatie. Het implementatieproces wordt begeleid van analyse tot succesvolle verandering. Evaluatie van de doorgevoerde verandering laat uw organisatie inzien hoe zij hiervan kan leren.

Gedegen aanpak

Zinterim onderzoekt eerst de huidige situatie. Zij brengt in kaart welke risico’s het team loopt, uit welke hoek weerstand komt en hoe het team hiermee omgaat. Aan de hand van een stakeholdersanalyse bekijkt Zinterim welke teamleden betrokken moeten worden bij het verandermanagement. Hieruit volgt een adviesvoorstel. In overleg met u werkt Zinterim vervolgens een implementatieplan en tijdsplanning uit. Monitoring tijdens de implementatieperiode zorgt ervoor dat processen tijdig kunnen worden bijgesteld. Het implementatieproces is immers de sleutel tot succesvolle invoering van verandering. Meer weten? Neem contact op.